Edward Inglot artysta malarz

Go to content

Main menu

Pracownia Artist's studio

Menu

Pracownia jest swoistym sacrum artysty, gdzie wstęp mają nieliczni. Lubi tworzyć w samotności ale nie jest nigdy sam. W procesie twórczym towarzyszą mu dzieła mistrzów, których podziwia i odnosi się do ich dokonań z wielka pokorą. Jak sam mówi uczy się od nich cały czas, nie poprzez naśladownictwo ale przez inspirację ich dziełem i pasją. Nieodłącznie towarzyszy mu w pracy również muzyka, zarówno klasyczna jak i współczesna. Pracownia artysty wydaje się chaosem, w którym tylko gospodarz potrafi się orientować. Setki szkiców, projektów i zdjęć zapełniają ściany oraz każdy skrawek wolnego miejsca. To wynik mozolnej pracy poprzedzającej każdy namalowany potem obraz a także zapis pomysłów, na których realizację zabraknie z pewnością czasu.

The art studio is a kind of sacrum for the artist where only a few have the access to. He likes to create in solitude but he feels never alone. Creative process is accompanied by works of masters, whom he admires and refers to their achievements with great respect. As he says, he learns from them all the time not through copying but through an inspiration, listening his favorite music. The artist's studio seems to be a great chaos in which only the creator can find himself. Hundreds of sketches, projects and photos fill the walls and any free space. This is a result of a titanic work preceding each final painting, as well as a record of his ideas that will run out of time.

Fotografie:  Jarek Jaras 

Fotografie:  Krzysztof Inglot

Back to content | Back to main menu